1 Anonym:

skriven

jag vill göra dig varse om följande textrad:"You cheap lousy faggot

Happy Christmas your arse

I pray God it's our last"

Kommentera här: